O Instytucie

Braniewski Instytut Rozwoju rozpoczął 2016 rok nowymi inicjatywami. Na początku roku oferta kierowana jest do pracodawców i pracowników, którzy chcieliby się przeszkolić lub dokształcić w ramach środków z Powiatowych Urzędów Pracy.
Instytut Rozwoju w Braniewie pomoże w zorganizowaniu szkoleń i kursów, napisaniu wniosku, a nawet rozliczeniu projektu po jego zakończeniu.

BIR oferuje również bezzwrotne dotacje na wkład własny do projektów w ramach KFS w wysokości 20% (maksymalnie 2000 zł dla jednego podmiotu).

3 priorytety działań Instytutu Rozwoju na pierwsze półrocze:

1) organizacja darmowych kursów i szkoleń dla pracodawców i pracowników w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) oraz Urzędów Pracy,
2) prowadzenie Funduszu Dotacyjnego dla szkół i organizacji (szkoły i organizacje mogą ubiegać się o dotacje na wkład własny 20% wymagany przez Urzędy Pracy dla pracodawców zatrudniających 10+ osób),
3) inicjatywy rekreacyjne, sportowe i szkoleniowe kierowane do mieszkańców powiatu braniewskiego.


Braniewski Instytut Rozwoju powstał w listopadzie 2015 roku. BIR ma na celu m.in aktywizację obywatelską, społeczna i zawodową młodzieży oraz dorosłych; upowszechnianie edukacji oraz samodoskonalenia społeczeństwa czy propagowanie sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Podmioty zaangażowane